Akademie výtvarných umění v Praze/ Škola architektury prof.Emila Přikryla
Program školy architektury AVU

Škola architektury Akademie výtvarných umění v Praze udržuje téměř stoletou tradici „mistrovských“ či „speciálních“ škol architektury na Akademii.

Je v tomto smyslu typem školy postgraduální a poskytuje nadaným a technicky již připraveným posluchačům architektonické vzdělání na podkladě uměleckém.

Je malým učilištěm. Celkový počet studentů je 15. To, při čtyřletém programu, znamená cca 2 – 5 studentů v jednom ročníku studia. Těžištěm výuky na Škole architektury AVU je práce v ateliéru, prakticky denní kontakt s profesorem a asistenty, případně externími učiteli a přizvanými specialisty. Konceptuální a estetická hlediska pak nadřazujeme hlediskům obecně uznávaným.

Přednášky mají charakter doplňujících „vybraných kapitol“.