Akademie výtvarných umění v Praze/ Škola architektury prof.Emila Přikryla
vedoucí profesor:
Prof.ing.arch.akad.arch.Emil Přikryl

tajemník:
Soňa Ryndová

odborní asistenti:
Marek Kopeć
Michal Šiška
Jan Žalský

externí pedagogové:
Rostilav Švácha - Dějiny a teorie architektury 20. století
Jiří Kotalík - Vybrané kapitoly z dějin architektury
Miro Kurčík - Vizualizace modelování 3D
Tomáš Pospiszyl - Umění po roce 1945
Otto Urban - Dějiny umění od konce 18.stol. do 2 svět. války

Richard Biegl - Morfologie měst a architektury
Václav Cílek - Krajina, místo
Petr Rezek - Filosofie umění