Akademie výtvarných umění v Praze/ Škola architektury prof.Emila Přikryla
Stručné dějiny Školy architektury na Akademii výtvarných umění v Praze

Akademie výtvarných umění je svým datem vzniku (1793) nejstarší uměleckou školou v Čechách. První výuka architektury započala v roce 1842. Koncem 19-tého století škola prošla reformací. Vlastní budovu staví v letech 1889-1902 v Praze na Letné. V roce 1910 příchází na školu architektury žák Otty Wagnera Jan Kotěra. Dle jeho projektu dokončuje v období 1922-25 jeho nástupce Josef Gočár samostatný pavilón Školy architektury. Je tradicí, že vedoucím profesorem je významná osobnost české architektury, po Janu Kotěrovi přichází Otakar Novotný (1923), Josef Gočár (1924-39), po válce pak Jaroslav Frágner (1945-65) nebo František Cubr (1968-76). Po listopadu 1989, kdy se Milan Knížák stáva rektorem Akademie výtvarných umění, jmenuje vedoucím profesorem Emila Přikryla. Škola architektury chce pod jeho vedením navázat na nejlepší tradice české architektury a být mistrovským učilištěm, jak jím byla ve svém slavném meziválečném období.