Akademie výtvarných umění v Praze/ Škola architektury prof.Emila Přikryla
2008/09
SLOVANSKÁ EPOPEJ

Zadání pro I. a II. Ročník - zimní semestr


NÁVRH PAVILONU, SCHRÁNY, ETUJE /Baum/, PRO SLOVANSKOU EPOPEJ ALF. MUCHY

Vyšehrad, jižní strana ulice Na Špejcharu a pruh před Parkhotelem v ulici Dukelských hrdinů
mezi Veletržní a Strojnickou, jsou zatím tři místa určená k prověření.

Slovanská epopej : cyklus dvaceti monumentálních pláten, obrazů 1908-1928:
01/ Slované v pravlasti 8,10 x 6,10
02/ Slavnost Svantovítova na Rujaně 8,10 x 6,10
03/ Zrušení nevolnictví na Rusi 8,10 x 6,10
04/ Bratrská škola v Ivančicích 8,10 x 6,10
05/ Hájení Sigetu proti Turkům Mikulášem Zrinským (1566) 8,10 x 6,10
06/ Kázání Mistra Jana Husa (1412) 8,10 x 6,10
07/ Zavedení slovanské liturgie na Velké Moravě (863- 880) 8,10 x 6,10
08/ Po bitvě u Grunwaldu (1410) 8,10 x 6,10 / 6,10 x 4,05 (!,?) : co platí?
09/ Car Simeon bulharský (889-927) 4,80 x 4,05
10/ Jan Mílíč z Kroměříže 4,05 x 6,20
11/ Schůzka na Křížkách (1419) 4,05 x 6,20
12/ Přemysl Otakar II., král železný a zlatý (1253- 1278) 4,80 x 4,05
13/ Štěpán Dušan srbský a jeho korunovace (1346) 4,80 x 4,05
14/ Petr Chelčický 6,20 x 4,05
15/ Jan Ámos Komenský, učitel národů 6,20 x 4,05
16/ Mont Athos (Svatá hora) 4,80 x 4,05
17/ Po bitvě na Vítkově (1420) 4,80 x 4,05
18/ Jiří z Poděbrad, král obojího lidu (1458-1471) 4,80 x 4,05
19/ Přísaha „Omladiny“ 4,80 x 4,05
20/ Apotheosa z dějin Slovanstva 4,05 x 4,80

Polovina obrazů přibližuje dějiny českého národa, druhá se zaměřuje na mytologii a dějiny slovanských národů.
Sedm největších má rozměry 8,10 x 6,10; další jsou menší 6,10, resp. 4,80 x 4,10 (!,?).
Důvodem pro menší obrazy 1.světová válka : bruselskou továrnu na lodní plachty,
která dodávala rozměrná plátna, obsadilo vojsko.

Alfons Mucha. Slovanská epopej. Pavilon v Praze.
Muchův návrh, Poučení z výstavy v Klementinu, Veletržním paláci, Americe, Německu.