Akademie výtvarných umění v Praze/ Škola architektury prof.Emila Přikryla
2012/13
ŽELEZNIČNÍ MUZEUM

Zadání pro I. a II. Ročník + stáž - zimní semestr


Železniční museum Národního technického musea v Praze.
Ideová urbanistická a architektonická veřejná studentská soutěž.
Vyhlašovatel: NTM, generální ředitel Karel Ksandr a Ústav památkové péče FA ČVUT

Podklady,podmínky,úprava soutěžních návrhů,atd: http://soutezmuzeum.blogspot.cz
termin odevzdání je do 15.ledna 2013 sekretáři soutěže

Dalšími podklady jsou projekty a práce studentů ŠA AVU na dotčené území:
1/ Náměstí Republiky_1994:Pukl,Matějková; 2004- 5:Blažek,Horký,Horák,Kubík,Šmídek,Žalský; 2008:Makovcová; 2011:Martínková
2/Masarykovo nádraží-Vítkov_2006:Blažek
3/Pražský triangl_2009:Kopeć
4/ Nákladové nádraží Žižkov_2003:Pinkas
5/ Vítkov_2003-4:Vlach

Tyto návrhy mohou, podle mého názoru by měly, být implantovány do výsledného elaborátu. Jejich výběr a zakreslení do situace celkové má ukáže, zda naše dlouhodobé konání je řízeno principem přesahujícím lokální zájmy jednotlivých zadání. /dále viz. Kolážové město/.

Poprvé vůbec se pokusíme o práci týmovou. Soutěž ji umožňuje a je tak vlastně vypsaná. Předpokládáme dva tříčlenné týmy(...)