Akademie výtvarných umění v Praze/ Škola architektury prof.Emila Přikryla
2000/01
WALDORFSKÁ ŠKOLA

Zadání pro I. a II. Ročník - zimní semestr

Dané místo, daný program

kol: v obci Jinonice/Butovice v ulici Mezi rolemi na místě stávající zástavby podle zadaného programu navrhněte školu, urbanisticky vhodně umístěný v kontextu obce objemově významu odpovídající objekt, zhodnocující místo s ohledem na typ a poslání školy vyřešte funkční a dispoziční uspořádání prostorové.
Na specifické nároky, týkající se charakteru prostředí waldorfské školy, nalezněte, také v konstrukci a materiálech, odpověď silnou a soudobou, tzn. pravdivou.
Myšlenková úroveň formulace programu tzn. vaše práce s programem analytická, syntetická, má přímý dopad na prostorový, formální, myšlenkový vývoj projektu (E.P.)

Uvažujte o účelu - o duchu, charakteru prostředí-objektu-areálu.
Uvažujte o užívání - o životě, činnosti, pohybu uvnitř, o prostorech a jejich poměru a proměnách.
Uvažujte o uspořádání - o dispozici a funkčních vazbách a vztazích, jejich členění a sdružování.
Uvažujte o ustrojení - o konstrukci, světle a materiálech.
Uvažujte o utváření - o formách, tvarech, proporcích o výrazu, duchu, charakteru prostředků.

Vypracování:
Situace 1:500, půdorysy, řezy 1:100, perspektivy exteriéru a interiéru, prostorové schéma, model stavby 1 : 100