Akademie výtvarných umění v Praze/ Škola architektury prof.Emila Přikryla
2006/07
DOSTAVBA STAROMĚSTSKÉ RADNICE

Zadání pro I. a II. Ročník - hlavní celoroční téma

DOSTAVBA STAROMĚSTSKÉ RADNICE A RADNIČNÍHO BLOKU: DRUHÝ KROK OBNOVY STAROMĚSTSKÉHO NÁMĚSTÍ A ZÁSADNÍCH VZTAHŮ PROSTOROVÝCH, K JEJICHŽ ZNIČENÍ DOŠLO ZBOURÁNÍM KRENOVA DOMU V ROCE 1901 A ZNIČENÍM NOBILEHO RADNIČNÍHO KŘÍDLA V ROCE 1945.

PŘEDPOKLADEM A PRVNÍM KROKEM K OBNOVĚ STAROMĚSTSKÉHO NÁMĚSTÍ JE PRO NÁS PŘIZNÁNÍ KLÍČOVÉ ROLE KRENOVA DOMU. PŘEDPOKLÁDÁME JEHO HYPOTETICKOU EXISTENCI V PODOBÁCH JAK BYL V HISTORICKÉ STOPĚ VARIANTNĚ NAVRŽEN STUDENTY ŠA AVU VE ŠKOLNÍM ROCE 2001/2002 NA ZADÁNÍ: „KRENŮV DŮM JAKO PRVNÍ FÁZE OBNOVY STAROMĚSTSKÉHO NÁMĚSTÍ A ZÁSADNÍCH VZTAHŮ PROSTOROVÝCH, K JEJICHŽ ZNIČENÍ DOŠLO JEHO ZBOURÁNÍM V ROCE 1901.“
A S TĚMITO POZNÁMKAMI:

Poznámky k zadání: „Krenův dům jako první fáze obnovy Staroměstského náměstí a zásadních přilehlých vztahů prostorových, k jejichž zničení došlo jeho zbouráním v roce 1901“. Důvodem je neuspokojivý až perverzní současný stav náměstí, jehož západní a severozápadní stranu vymazaly generace minulé. Dnes ji tvoří ustoupené dvorní fasády sekundárních domů, orientovaných úplně jinam a spíše nahý než odhalený sv. Mikuláš. Parčík trpně nahrazuje stěnu radniční. Křoví místo kamene.

Soutěže:
Neschopnost vyřešit problém Staroměstského náměstí dostavbou radnice je traumaticky vykazována řetězem soutěží na toto téma. Soustředění na dostavbu radnice (jako prostředku dostavby Staroměstského nám.) vedlo a vede k deformaci půdorysu náměstí, jeho historické stopy, popření sil prostorotvorných a vlastně k expanzi hausmannizace z Josefova na Staroměstské náměstí.

Vede k:
- popření uzavřenosti náměstí
- popření nepravidelnosti a prostorové bohatosti původního náměstí
- rozpadu vzájemně provázané, kdysi existující skupiny náměstí a uliční sítě

Soutěže na radnici většinou končí u čtvercového náměstí, které popírá formotvorný původní systém uliční. Rezignuje na řešení a obnovu náměstí Mikulášského. Bez Krenova domu přestane být vnímána konvexnost severní, východní a jižní strany náměstí, protože hmota klínu Krenova domu potvrzovala logiku těchto zakřivení.
A čitelnost.

Je překvapivé, proč nikdo neuvažoval o stavbě Krenova domu, o obnově nejmonumentálnější a nejbohatší měšťanské architektury na Starém Městě jako o klíčovém objemu, který by vyřešil - zastavil rozpad Starom. náměstí. Je to něco jako úhelný kámen. Hmota Krenova domu je schopna uzavřít a definovat Starom. náměstí. Toho není schopna Starom. radnice, resp. dosavadní pokusy toho nebyly schopny. Projekty, které se pokoušely hmotově a funkčně scelit radnici s Krenovým domem skončily u trapných apendixů nebo prosté historické repliky.

-Krenův dům jako iniciátor a přirozený fakt dlouhodobého ukládání tlaků a zpráv, klíčový faktor a předpoklad pro úspěšnou stavbu radnice.
- Zastavět zastavěné !
- Obnova náměstí
- Obnova prostorové bohatosti místa - města.
- Moderní struktury ve starých stopách.
- Hustota proti rozpadu.
Rozdělení časové a funkční:
Radnice a Krenův dům by měly být stavby samostatné ve funkci i v architektovi. Dostavba radnice se stává skutečnou a logickou dostavbou, nežádá se nic, co by nemohla vyřešit; radnice vlastně existuje:
Jedna z charakteristik Staroměstského nám: jde o náměstí tzv. „druhých plánů“ /Mikuláš, Týn, Michal a taky radnice – věž/ je zachována.
- radnice se stane opět domem nárožním
- věž zůstane potvrzením středu radnice, zůstane těžištěm
- fronta do náměstí dostane správnou, kratší proporci
- potvrdí se adice jako princip historicky probíhajícího rozšiřování radnice, nedostavuje se však větší objem než původní a neposouvá se těžiště
- Mikulášské náměstí se opět stává monumentálním
- Staroměstské náměstí je obnoveno.
31.10.2006 :TOTO ZADÁNÍ PLATÍ. JDE O NÁMĚSTÍ. JEN TĚŽIŠTĚ SE PŘESOUVÁ NA DOSTAVBU BLOKU RADNIČNÍHO. PROTO POSUN V NÁZVU. JE NAHOŘE.