Akademie výtvarných umění v Praze/ Škola architektury prof.Emila Přikryla
2006/07
STAVBA DO ARKÁDIE

Malý úkol na začátek let. semestru – zadání pro I. a II. ročník

Krátké srovnávací zadání shodné se zadáním pro přijímací zkoušky nových uchazečů.

Navrhněte, nakreslete, naskicujte, namalujte, popište místo překonání umělého potoka Stromovky jako situace představitelné a idealizované/a spojte v něm tři funkce:
1/ propojení obou břehů, 2/ úkryt před deštěm, 3/zpřítomněte vodu.

Předpokládejme, že dnešní příčný profil „Malé říčky“ je výsledkem melioračních prací, jeho úprava je žádoucí v celé délce, jistě pak je očekávána místně v souvislosti s návrhem přemostění. / Mějte na mysli, co vše můžete profilem ovlivnit. /

Ale: nejenom most, nejenom pavilon, nejenom malé vodní dílko.
To je to „nutné“, to „PODSTATNÉ“, to, co tohle všechno přesahuje, je na Vás !
Ano, významnou vrstvou anglických parků jsou různé malé stavby zpříjemňující pobyt.
Mezi ně by se měl zařadit i Váš počin.
Možná, že si budete muset vymyslet název, příběh. Svůj.
Mnoho zdaru.
A kreslete to v měřítku velkém, se stromy vznešenými./kresba stromů a zmíněná krajinomalba – krajinokresba bude posuzována/. A detail důležité části.
Tedy velké kresby kabinetní věci.
A mějte na mysli dobu naši.