Akademie výtvarných umění v Praze/ Škola architektury prof.Emila Přikryla
Prezentace diplomových prací za školní rok 2002/2003 – Tomáš Balej, Adam Kekula, Petr Pinkas, Martin Rusina, Marcela Steinbachová