Akademie výtvarných umění v Praze/ Škola architektury prof.Emila Přikryla
Výstava diplomových prací v rámci celoškolní výstavy v pátem patře Veletržniho paláce.