Akademie výtvarných umění v Praze/ Škola architektury prof.Emila Přikryla
Výstava diplomantů AVU 2011
Jana Delafontaine, Anežka Martínková, Ondřej Synek, Martina Šaňková.