Akademie výtvarných umění v Praze/ Škola architektury prof.Emila Přikryla
Výstava diplomantů AVU 2009, expozice tří diplomantů Školy architektury Petra Součka, Marka Kopeće a Ondřeje Duška.