Akademie výtvarných umění v Praze/ Škola architektury prof.Emila Přikryla
Desetidenní studijní cesta do Říma, tématicky zaměřená na rané baroko (Bernini, Borromini), kterou škola architektury uspořádala pro své posluchače. Organizace cesty Soňa Ryndová. Odborný výklad na místě J.Kotalík, R. Švácha, M. Mitášová.