Akademie výtvarných umění v Praze/ Škola architektury prof.Emila Přikryla
2013/14
KOMENSKÉHO MOST V JAROMĚŘI

Definice úkolu, jeho obsah a termíny viz. : Podmínky k soutěži. Forma odevzdání bude konkretizována v diskusi na začátku semestru. Zrovna tak pokračování, resp definice zadání po termínu soutěže.
termín soutěže 29.10.2013
POKRAČOVÁNÍ, POSUN ZADÁNÍ :
M O S T
DODĚLAT, VYČERPAT /pro tentokrát / TÉMA
tedy :
MOST + , MOST RELOADED
např.:
most v Jaroměři znovu a lépe i s možností překročení soutěžních podmínek
most obecně jako východisko k vyjádření
most jako dílo