Akademie výtvarných umění v Praze/ Škola architektury prof.Emila Přikryla
<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  >
1. cena v přehlídce diplomových prací ČKA 2013
(uděleny 3 první ceny)

Přijměme fakt, že existuje poptávka po novém sálu české
filharmonie jako vklad městu a splátka dluhu. Za
poslední čtvrtstoletí se nepostavilo téměř nic ze
staveb veřejných. Všechna muzea, divadla, nádraží,
školy a akademie byly vybudovány za Rakouska-Uherska.
Město navíc stačilo prodat a zastavět obchodem mnoho
svých pozemků, včetně těch vhodných pro filharmonii. A
nyní očekává blyštivý šperk.

Koncertní síň stavím na hranu hlavního nádraží. Jsem
ohromen dynamikou koridoru novoměstských hradeb. Hlavní
nádraží se svým předpolím je místo pro exkluzivní
velkoměstskou příležitost, která je připravena pro
velký dům. Parkoviště v úrovni magistrály jako
podšálek, sokl a jeviště dosud nevídaných událostí.
Aktivace této plošiny koncertní síní, posazenou na
hranu stávající platfomy, do míst dopravních ramp.
Vzniká souvislé pole směrem k Národnímu muzeu, k poctě
bývalé hradební promenády hraběte Chotka, fenomenálnímu
počinu z první poloviny XIX. století. Předpokladem je
přeměna magistrály na komfortní bulvár.

Plyš a řízek stranou, těžištěm domu budiž velký sál.
Blíže k podstatě věci, méně eskalátorů. Volím
prostorové schéma „shoebox“ místo „vineyards“. Krabice
od bot znamená více hudby, méně divadla. Je
jednosměrným sálem, hierarchizovaným, ne nepodobný
sakrálním prostorům. Návštěva filharmonie je slavnost.
Sál je ve své přímosti nelíbivý a pozbývá senzaci
vinice. Filharmonie hraje vysokou hru s výraznými čely
okolních budov. Břicho zvedající se vysoko nad parkem
dává domu obrys a městu siluetu. Kónická noha podpírá
celek. Podstatný je sál, objemný, hmotný, přiměřeně
(ne)pohodlný, nikoli akustika univerzální, ale
specifická, pro hudbu čistě symfonickou.

Společnosti je nadřazený zájem jednotlivce, lhostejnost
k dění je zřetelná a v tom je semknuté XIX. století
nedosažitelné. Nová filharmonie by měla vyvolat zájem,
silnější než jiný velký dům, a Praze by taková situace
pomohla.

ENGLISH
Admit there is a demand in Prague for a new Czech
Philharmonic Hall. The capital craves a jewel in its
crown. I’m placing the new Philharmonic Hall adjacent
to the Main Railway Station. The parking lot on the
level of the main access road is like a pedestal
foreshadowing unheard-of events. The concert hall,
perched on the edge of this platform and among traffic
ramps, will activate this potential and paying homage
to the former town-wall promenade of Count Chotek. It
plays a game with the stern fronts of the surrounding
buildings. The great hall will be the centerpiece.
Shoebox conception means for me more attention to the
music without unnecessary theater. The new Philharmonic
Hall should summon interest more powerfully than any
other building – and Prague can only benefit from that.