Akademie výtvarných umění v Praze/ Škola architektury prof.Emila Přikryla
2012/13
Koncertní sál pro Prahu místo: Lannova, Náměstí Republiky ???? jak bez bourání?, máme, můžeme, musíme bourat? Místo: Je těžké se smířit s výběrem míst pro koncertní sál, které v Praze jen zbývají. Např.: tradiční a už před válkou testovaná poloha na Náměstí Republiky už obsazena centrem obchodním. Ty spolu s komplexy hotelovými obsadily v Praze místa určená pro pozice staveb univerzitních a kulturních / hotel Intercontinental, atd. Co návrat k normálu ? Všimněte si např. a najděte na mapě Chicago Symphony Orchestra. Kolik kostelů v Římě stojí samostatně ? A co nám říká Nolliho plán. Jak protkán je Řím halami církevními. Hudbou liturgickou. Proč úspěšné Centre Pompidou? Současné komplexy vlastně mimo centra: L.A., Gehry; Luxembourg a Cidade da Musica Rio, Christian de Portzampac; atd. Obsah: Projekt jako alternativa k předpokládanému velkému hudebnímu komplexu a podobným kulturním palácům, multikinům, obchodním centrům, atd. Např. práce, která rozdělí požadovaný program do samostatných jednotek, které budou schopny lépe aktivovat a iniciovat dění v širším okolí. Ne Monument, ale instrument. Program bude sledovat : 1) stavební program vypracovaný pro Janáčkovo kulturní centrum Brno. 2) stavební program vypracovaný pro diskusi ke Koncertní síni pro Prahu Oba programy jsou si podobné, liší se velikostí společenských prostor, které velmi souvisejí právě s polohou ve které se ve městě nacházejí. Práce bude vyžadovat maximální nasazení, proto vylučuji ve vymezené době práce na projektech jiných. ep.