Akademie výtvarných umění v Praze/ Škola architektury prof.Emila Přikryla
2011/12
ARCHIV VÝTVARNÉHO UMĚNÍ JIŘÍHO HŮLY

Zadání pro I. a II. Ročník - letní semestr


Archiv výtvarného umění, o.s.
Archiv výtvarného umění shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje veškeré materiály o současném výtvarném umění.
Dnes dočasně umístěný v Centru současného umění DOX, ve sklepě Milešovská 11 a na statku v Písnici.


Odevzdat: plány modely kresby texty obrazy tak, aby předány a vystaveny mohly oslovit Jiřího Hůlu, aby představeny Jiřímu Hůlovi pomohly k definici nároků skutečných.