Akademie výtvarných umění v Praze/ Škola architektury prof.Emila Přikryla
2009/10
IDEÁLNÍ MĚSTO 15 HEKTARŮ

Zadání pro I. a II. Ročník - zimní semestr

Ideální město jako alternativa, vize k nevyjasněným, nestrukturovaným, neartikulovaným, rozbředlým a kašovitým - neekologickým sídlům poslední doby naší.
Vymezení, ohraničení pak považujte za faktor podstatný / mějte na vědomí, že případná terénní úprava k vymezení hranic této plochy odpovídá nutným úpravám pouhých tří kilometrů tělesa dálničního /.
Město jako dohoda, vztahová a morfologická struktura, vize a scéna.
Perspektiva lidská i boží plán.
150 000 metrů kvadrátních, 15 hektarů jasně vymezených k okolí :
krajině případně městu / město ve městě /
Aigues Mortes jako příklad historický a východisko : 500 X 300 metrů ucelené a intensivní prostorově bohaté struktury městské.

VÝSLEDEK: PLÁN, MODEL, ILUSTRACE, TEXT, KRESBY, OBRAZY, VIZE

Navíc - rychlý přehled:

Piranesi, Ledoux, Dürer, Lang, Leonardo, Verne, Klee, Merz, Muzika, Magritte, Herron, Callebaut, Leroux, Weiss, Escher, Sant Elia, Tange, Soleri, Prager, Chirico, Fuller, Scamozzi, Swift, Wachowski, Lampitt, Nolli, Vauban, Krutikov, Lisický, Rodčenko, Ferris,...
Paper Cities, Unreal City, Sin City, Flying City, Utopic City, Metabolic City, Walking City, Lilypad, Ocelové město, Sun City, Dům o tisíci patrech, Palmanova, Gulliverovy cesty, Collage City, Nolliho plán Říma, Matrix, Knosos, Boyard, Space City, SEALAND, Metropolis, Blade Runner,...
Utopic City jako hra, počítač, mikroskop, dalekohled, leb lidská...
Labyrint, bludiště, pevnost, klášter, vězení, tábor, ARKÁDIE…
Doplňujte!