Akademie výtvarných umění v Praze/ Škola architektury prof.Emila Přikryla
2007/08
KLEMENTINUM

Zadání pro I. a II. Ročník - hlavní celoroční téma

„KLEMENTINUM“;
resp.: „UNIVERSITNÍ KNIHOVNA “;
resp.: „UNIVERSITNÍ KNIHOVNA V KLEMENTINU“;
resp.: „GENIUS LOCI KLEMENTINA A MOŽNOSTI JEHO ZACHOVÁNÍ“;
„INSTRUMENTACE KLEMENTINA PRO POTŘEBY UNIVERSITNÍ KNIHOVNY“;
resp.: „JAK VELKÁ MŮŽE BÝT KNIHOVNA V KLEMENTINU A JAK VELKÉ PROTO MOHOU BÝT ÚPRAVY – ZÁSAHY?“;
resp.: „NOVÉ STRUKTURY VE STARÉM KLEMENTINU“;
resp.: „JAK ZABRÁNIT KOMERCIALIZACI/PALLADIZACI KLEMENTINA A JAKOU CENU JSME OCHOTNI ZAPLATIT?“;
resp.: „JAK TRANSFORMOVAT ARCHITEKTONICKÉ PAMÁTKY PRO SOUČASNÉ POTŘEBY?“

Universitní knihovnou rozumíme ústřední knihovnu universitní filosoficko-, resp., společensko - vědného zaměření.
Machoňovu přestavbu Klementina jsem vždy považoval za dílo mistrovské. Jak provedením tak i potvrzením genia loci: místa soustředění duchovního, ostrova klidu k učení, knihám a setkáním „třetího druhu“ v nejcitlivějším místě Starého města. Jezuité volili přesně. Režírovali napětí situace, které činí kvalitu města. Opakuji: jde o místo klíčové a funkci přesnou a nezastupitelnou. Jsem přesvědčen, že Klementinum má zůstat sídlem Knihovny universitní. Snad je i schopno pojmout /zkusme prověřit/ program Knihovny národní tak, jak předepsán pro nedávno vypsanou soutěž.
Klementinum, ani Staré město, nebyly příčinou záplav. Napravujme příčiny tam kde vznikly. A žijme ve Starém městě. Bez života to kulisa bude. Kulisy bourejme. Jeruzalém se nestěhuje.

Podklady:
plány Starého města pražského; plány Klementina: bloková pasportizace a stavebně historický průzkum Klementina, vč. Směrnic pro rekonstrukci; plány Machoňovy rekonstrukce; Soutěžní podmínky pro novou budovu Národní knihovny v Praze.

Obnovuji termín „KRÁSNÝ PLÁN“. Možná se dá nakreslit jen rukou. Budou přijaty do posuzování jen plány takové.

Pozn: práce bude podrobena třem společným kritikám, poslední bude závěrečná, budou ovšem i vymezovat jednotlivé stupně návrhu, nesplnění nebude tolerováno.