Akademie výtvarných umění v Praze/ Škola architektury prof.Emila Přikryla
2005/06
PRAŽSKÝ PALÁC NÁRODNÍ TŘÍDA/MIKULANDSKÁ

Zadání pro I. a II. Ročník - zimní semestr 2007/08

„PRAŽSKÝ PALÁC“ na volnou parcelu: Národní třída/Mikulandská : v intencích ŠVÁCHOVY definice „pražského palácového velkoměstského domu“ navrhněte současnou, při Vašich schopnostech, jistě i nadčasovou, interpretaci tohoto, pouze na první pohled, neinspirativního zadání. Na jedinou /dnes/ volnou parcelu v celé délce třídy Národní a i celé délky tříd obvodu staroměstského. Tedy, když nepočítáme námi znovuobjevené stavební místo klíčového domu pro prostorové určení Náměstí Republiky.

Podklady: Plány Starého a Nového města pražského, zvláště pak situace hranice mezi těmito. Městy v celém dějinném vývoji; současný stav Národní třídy v celé délce vč. rozvinutých pohledů obou stran; podrobně parcela a plány sousedních a okolních domů.

Odevzdat: všechny relevantní plány /půdorysy, řezy,pohledy a axonometrie/ v měřítku 1:100, situace 1:500, perspektivy, zákresy, model /měřítko bude určeno/
průvodní zpráva jako součást portfolia o projektu. Obnovuji termín „KRÁSNÝ PLÁN“. Možná se dá nakreslit jen rukou. Budou přijaty do posuzování jen plány takové.