Akademie výtvarných umění v Praze/ Škola architektury prof.Emila Přikryla
2003/04
MRAKODRAP

Zadání pro I. a II. Ročník - zimní semestr

Vize, symbol, objekt – síla násilí, pýcha, výraz

Na půdorysném schématu vybrané části New Yorku vypracujte modely 1:200, blok 60x120 m, 50 podlaží, cca 200 m