Akademie výtvarných umění v Praze/ Škola architektury prof.Emila Přikryla
2001/02
KRENŮV DŮM

Zadání pro I. a II. Ročník - zimní semestr

Náprava stavu Staroměstského náměstí

Úkol:
V daném místě, na daném půdorysu navrhněte stavbu, která by se svým tvarem, objemem, měřítkem a výrazem v bohatém kontextu historickém, ve složitých vztazích proporčních a prostorových stala formujícím prvkem, spolupůsobícím v utváření prostoru náměstí a svou náplní, programem, také svým významem a ustrojením*, příznivě působila na atmosféru náměstí tzn. ovlivnila kvalitu prostředí, užívání místa. (vzhledem také k dalšímu vývoji v dané situaci). Budova by měla být soudobá i nadčasová (což neznamená nutně „moderní“ nebo neobvyklá). *) Jedním z aspektů je také interakce budova – člověk, chodec viz: Život mezi budovami.

Poznámky k zadání:
„Krenův dům jako první fáze obnovy Staroměstského náměstí a zásadních přilehlých vztahů prostorových, k jejichž zničení došlo jeho zbouráním v roce 1901“. Důvodem je neuspokojivý až perverzní současný stav náměstí, jehož západní a severozápadní stranu vymazaly generace minulé. Dnes ji tvoří ustoupené dvorní fasády sekundárních domů, orientovaných úplně jinam a spíše nahý než odhalený sv. Mikuláš. Parčík trpně nahrazuje stěnu radniční. Křoví místo kamene.

Soutěže:
Neschopnost vyřešit problém Staroměstského náměstí dostavbou radnice je traumaticky vykazována řetězem soutěží na toto téma. Soustředění na dostavbu radnice (jako prostředku dostavby Staroměstského nám.) vedlo a vede k deformaci půdorysu náměstí, jeho historické stopy, popření sil prostorotvorných a vlastně k expanzi hausmannizace z Josefova na Staroměstské náměstí.

Vede k:
- Popření uzavřenosti náměstí. - Popření nepravidelnosti a prostorové bohatosti původního náměstí. - Rozpadu vzájemně provázané, kdysi existující skupiny náměstí a uliční sítě. Soutěže na radnici většinou končí u čtvercového náměstí, které popírá formotvorný původní systém uliční. Rezignuje na řešení a obnovu náměstí Mikulášského. Bez Krenova domu přestane být vnímána konvexnost severní, východní a jižní strany náměstí, protože hmota klínu Krenova domu potvrzovala logiku těchto zakřivení.
A čitelnost.

Je překvapivé, proč nikdo neuvažoval o stavbě Krenova domu, o obnově nejmonumentálnější a nejbohatší měšťanské architektury na Starém Městě jako o klíčovém objemu, který by vyřešil - zastavil rozpad Starom. náměstí. Je to něco jak úhelný kámen. Hmota Krenova domu je schopna uzavřít a definovat Starom. náměstí. Toho není schopna Starom. radnice, resp. dosavadní pokusy toho nebyly schopny. Projekty, které se pokoušely hmotově a funkčně scelit radnici s Krenovým domem skončily u trapných apendixů nebo prosté historické repliky.

- Krenův dům jako iniciátor a přirozený fakt dlouhodobého ukládání tlaků a zpráv, klíčový faktor a předpoklad pro úspěšnou stavbu radnice.
- Zastavět zastavěné!
- Obnova náměstí
- Obnova prostorové bohatosti místa – města.
- Moderní struktury ve starých stopách.
- Hustota proti rozpadu.

Rozdělení časové a  funkční:
Radnice a Krenův dům by měly být stavby samostatné ve funkci i v architektovi. Dostavba radnice se stává skutečnou a logickou dostavbou, nežádá se nic, co by nemohla vyřešit; radnice vlastně existuje:
Jedna z charakteristik Staroměstského nám: jde o náměstí tzv. „druhých plánů“ /Mikuláš, Týn,
Michal a taky radnice - věž/ je zachována.
- Radnice se stane opět domem nárožním.
- Věž zůstane potvrzením středu radnice, zůstane těžištěm.
- Fronta do náměstí dostane správnou, kratší proporci.
- Potvrdí se adice jako princip historicky probíhajícího rozšiřování radnice,
nedostavuje se však větší objem než původní a neposouvá se těžiště.
- Mikulášské náměstí se opět stává monumentálním.
- Staroměstské náměstí je obnoveno.