Akademie výtvarných umění v Praze/ Škola architektury prof.Emila Přikryla
2000/01
IDEÁLNÍ MĚSTO 15 HEKTARŮ

Zadání pro I. a II. Ročník - letní semestr

Ideální město jako alternativa, vize k nevyjasněným, nestrukturovaným, neartikulovaným, rozbředlým a kašovitým - neekologickým sídlům poslední doby naší.
Vymezení, ohraničení pak považujte za faktor podstatný / mějte na vědomí, že případná terénní úprava k vymezení hranic této plochy odpovídá nutným úpravám pouhých tří kilometrů tělesa dálničního /.
Město jako dohoda, vztahová a morfologická struktura, vize a scéna.
Perspektiva lidská i boží plán.
150 000 metrů kvadrátních, 15 hektarů jasně vymezených k okolí :
krajině případně městu / město ve městě /
Aigues Mortes jako příklad historický a východisko : 500 X 300 metrů ucelené a intensivní prostorově bohaté struktury městské.

VÝSLEDEK: PLÁN, MODEL, ILUSTRACE, TEXT, KRESBY, OBRAZY, VIZE