Akademie výtvarných umění v Praze/ Škola architektury prof.Emila Přikryla
1998/99
LEŽÁKY

Zadání pro I. a II. Ročník - zimní semestr

Náprava stavu památníku v Ležákách, souvislosti historické, krajinné souvislosti vyplývající z Žákova nedokončeného projektu úvaha o smyslu památníku.


Úkol: revize, úprava, dotvoření, představa o dalším osudu areálu rozvaha o současném stavu a jeho úpravě, odstranění nevhodných zásahů pozdějších řešení: v daném krajinné situaci vytvořit určitou sjednocující atmosféru, která by odpovídala významu místa, navazovala na realizovanou část žákovu, s představou dalšího vývoje, údržby a života areálu, událostí zde se odehrávajících.