Akademie výtvarných umění v Praze/ Škola architektury prof.Emila Přikryla
<  1  2  3  4  5  6  7  8  >
1. cena v přehlídce diplomových prací ČKA 2012

V Brazíli, ve favelách a ve slumech, když je potřeba
zapojit oblast, která špatně funguje, do organismu
města, postaví se tam doprostřed knihovna nebo
sportoviště. Postupně pak tyto prostory kultivují své
okolí. Není ani fakticky správné ani spravedlivé
srovnávat favely a centrum Starého Města, ale princip
domů, které se aktivně podílejí na svém okolí platí.
Na místo, kde stála radnice navrhuji sportoviště.
Hřiště pro kolektivní sporty.
Zamrzlý rybník přeplněný bruslaři. Fotbal s klukama na
dvorku. Hokej mezi paneláky. Školní hřiště odpoledne.
Fotbalový okresní přebor na vesnici. Nohejbal na chatě.
Derby Sparta-Slavie. Hokej v televizi v hospodě.
Floorbal v pronajaté tělocvičně. Italští školáci
čutající merunu mezi sloupy kostela. Černoši hrající
basket na předměstí.
Do půdorysu radničního bloku umísťuji sportovní hřiště.
Jako modul si beru basketbalové. Je nejuniverzálnější.
Pojme volejbal, nohejbal, tenis i vybíjenou. Řadím tři
vedle sebe, napříč lze hrát fotbal, floorbal, házenou.
Na hru je vidět z venku - z města. Kolem jsou dvě volná
patra-tribuny. Průhled směrem dovnitř i ven do náměstí.
Mechanická střecha dokáže celý prostor zastřešit na
zimu pro cokoliv jiného. Vzniká prostorná hala pro
městské akce. Městská hala.
Toto veřejné hřiště nahrazuje formálně úřední
městotvorný charakter radnice neustálým živým pohybem,
rejem lidí trávícím svůj čas spolu s ostatními v centru
svého města. Opravdovým městským životem.
Původní sousedící Krenův dům je nahrazen obřím
zavěšeným pyramidálním kuželem, který nabíjí celé okolí
energií, nejvíce však osoby stojící přímo pod ním.
Přesná geometrie kuželu má schopnosti určitým působem
manipulovat pravděpodobně s nějakou vesmírnou energií a
tento vklad umocněn velikostí kužele je učiněn součást
srdce města.
Celá konstrukce hřiště-městské haly a zavěšeného kužele
je veřejně přístupná. Je otevřená do všech směrů a
absencí přebytečného vybavení se snaží být přizpůsobivá
mnohým různým účelům. Lze vylézt nebo vyjet výtahem i
do velkého příhradového nosníku, ze kterého visí kužel
a zažít tak jeho špičku v těsné blížkosti s výhledem na
okolní střechy.
Celý projekt se snaží především náměstí scelit a znovu
zformovat jeho tvar a identitu. Nabízí místo veřejné,
lidové. Místo ale plné pohybu a energie.