Akademie výtvarných umění v Praze/ Škola architektury prof.Emila Přikryla
Škola architektury Akademie výtvarných umění v Praze udržuje téměř stoletou tradici „mistrovských“ či „speciálních“ škol architektury na Akademii.
Je v tomto smyslu typem školy postgraduální a poskytuje nadaným a technicky již připraveným posluchačům architektonické vzdělání na podkladě uměleckém.
Je malým učilištěm. Celkový počet studentů je 15.
To, při čtyřletém programu, znamená cca 2 – 5 studentů v jednom ročníku studia.

Status studia:

Škola architektury Akademie výtvarných umění v Praze má akreditované studium magisterského studijního čtyřletého programu Výtvarného umění v oboru Architektonická tvorba.